Wybrane daty w dziejach Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie

1951 – utworzenie szkoły (pierwotna nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego)
1951 – 1953 – dyrektorem szkoły był Florian Smykal
1953 – 1955 – dyrektorem szkoły był Alfons Andrzejewski
1953 – 2007 – w tych latach pracowała prof. Aniela Stoppel – nauczyciel pelplińskiego LO o najdłuższym stażu
1955 – przez okres kilku miesięcy obowiązki dyrektora szkoły pełniła Zygmunta Bystrzycka
1955 – 1977 dyrektorem szkoły był Tadeusz Fliess
1955 – po likwidacji LO w Gniewie zwiększyła się liczba uczniów
1956 – świadectwo maturalne otrzymał setny absolwent szkoły
1958 – po raz pierwszy egzamin odbył się w wyremontowanej sali gimnastycznej
1966 – szkole nadano imię Juliana Marchlewskiego
1968 – świadectwo maturalne otrzymał pięćsetny absolwent szkoły
1969 – egzamin dojrzałości złożyło 76 absolwentów, aż do roku 2003 rekord ten nie został pobity
1976 – likwidacja internatu szkolnego
1976 – w szkole (aż do 1991 r.) istnieją tylko cztery oddziały (jeden ciąg nauczania)
1977 – 1979 – dyrektorem szkoły był Jerzy Szczepański
1978 – powstaje Zespół Szkół (obok LO także SP nr 1 oraz SOSW)
1979 – przeniesienie LO do budynku SP nr 2 przy ul. Kościuszki
1979 – najmniejsza w historii szkoły liczba uczniów – 107
1979 – 1990 – dyrektorem szkoły był Florian Roszkowski
1980 – świadectwo dojrzałości otrzymał tysięczny absolwent szkoły
1981 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Sambora
1984 – nadanie imienia K.K.Baczyńskiego
1988 – rozpoczęcie budowy nowej części budynku szkolnego
1989 – wniosek o zniesienie patrona szkoły Juliana Marchlewskiego
1990 – poświęcenie węgielnego wmurowanie kamienia węgielnego pod nową część szkoły
1991 – dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Zgoda
1991 – reaktywacja drugiego ciągu nauczania
1992 – otwarcie nowej części budynku szkolnego
1994 – uroczystość nadania szkole imienia ks. Janusza St. Pasierba i przekazanie sztandaru
1996 – odbywa się I Pomorski Konkurs Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba
1999 – powstaje trzeci ciąg nauczania
2001 – największa w dziejach szkoły liczba uczniów – 345
2001 – zjazd absolwentów z okazji złotego jubileuszu szkoły
2001 – rozpoczyna działalność Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2002 – powstaje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (LO im. ks J.St. Pasierba, LO dla Dorosłych i ZSZ)
2002 – szkoła otrzymuje Nagrodę Mestwina w dziedzinie działalności kulturalnej
2004 – mury szkolne opuścił dwutysięczny absolwent
2007 – otwarcie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym
2010 – zakończenie remontu dachu starej części budynku szkolnego (z 1880 r.) oraz modernizacji pomieszczeń na II p.
2011 – szkoła otrzymuje zaszczytne wyróżnienie przyznane przez Radę miejską „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”
2011 – uroczystości diamentowego jubileuszu szkoły

Liceum Ogólnokształcące w liczbach

2665 absolwentów
202 uczniów w roku diamentowego jubileuszu
177 nauczycieli
60 lat działalności
30 lat LO mieści się w budynku przy ul. Sambora
28 lat LO mieściło się w budynku przy ul. Bpa Dominika (d.Świerczewskego)
22 lata dyrekcji Tadeusz Fliessa
21 lat dyrekcji Zbigniewa Zgody
19 lat od oddania do użytku nowej części szkoły przy ul. Sambora
17 lat od uroczystości nadania szkole sztandaru i imienia ks. J.St. Pasierba
6 dyrektorów
11 lat dyrekcji Floriana Roszkowskiego
4 lata od oddania do użytku nowej sali gimnastycznej
2 lata dyrekcji Floriana Smykala
2 lata dyrekcji Alfonsa Andrzejewskiego
2 lata dyrekcji Jerzego Szczepańskiego
3 siedziby
2 lata LO mieściło się budynku przy ul. Kościuszki
2 pracownie komputerowe